Kullanım Hakları Sözleşmesi

Son Güncelleme: 17.07.2017

1. Kullanım Koşulları

Bu siteyi kullanarak, Kullanım Koşulları Sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız bu siteye erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu sitedeki tüm materyallerin kullanım hakları koruma altındadır.

2. Sitenin Açıklaması

Bu sitede ("https://vexrob.com") DGT Yazılım Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (DGT olarak anılacaktır), "Vexrob" isimli ürünü hakkında site kullanıcılarına hizmet sağlamaktadır. Site üzerinden; dosya yükleme ve indirme alanları, iletişim formları, bilgilendirme ve içerik alanlarına erişim sağlanarak site kaynakları kullanılabilir. Site üzerinden yapılacak tüm geliştirmeler, iyileştirmeler, düzenlemeler ve yeni eklenen özellikler bu kullanım hakları sözleşmesine tabiidir.

3. Lisans
 1. Hakları DGT'de saklı olan bu sitenin materyal kopyaları sadece kişisel kullanımlar içindir. Ticari kullanımlar için sitedeki hiç bir materyal (görsel, yazılı içerik, yazılım) kullanılamaz. Kişisel kullanıcılar bir lisansa tabiidirler. Bu lisansa göre kişisel kullanımlar için aşağıdaki uygulamalar yapılamaz:
  1. materyallerin değiştirilmesi ve çoğaltılması;
  2. materyallerin herhangi bir ticari amaç için kullanılması ve izin dışı kitlesel olarak yayınlanması (ticari veya ticari olmayan);
  3. "https://vexrob.com" sitesinin kaynak kodlarına erişerek kaynak kodda değişiklik yapmak veya girişimde bulunmak;
  4. herhangi bir telif hakkı veya materyallerin mülkiyet hakkına ilişkin bildirimlerin kaldırılması;
  5. materyallerin başka bir kişiye geçişini sağlamak;
 2. İşbu lisans; yukarıda belirtilen yapılmaması gereken maddelere uyulmaması durumunda DGT tarafından ilgili kullanıcı için sonlandırılacaktır. Sonlandrılan lisans ile kullanıcının siteden elde ettiği tüm materyalleri yok etmesi gerekmektedir.
4. Sorumluluğun Reddi
 1. Bu sitedeki materyaller DGT veya onun tedarikçileri tarafından "olduğu gibi" sağlanmıştır. DGT ve tedarikçileri, bu belgeyle, açık, zimni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzere yukarıdakilerle ilgili olarak tüm garanti ve şartları açık bir şekilde reddetmektedirler. Web sitesinde yayınlanan materyaller ve ilgili grafikler teknik hatalar veya dizgi hatalari içerebilir. DGT, hiçbir durumda bu sitede ve bu site ile bağlantılı olan diğer sitelerde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, güvenilirliği ile ilgili beyanda bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.
5. Sınırlamalar

Hiçbir durumda DGT veya tedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere veri veya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlu tutulamaz. DGT veya herhangi bir temsilcisi sözlü veya yazılı olarak ilgili uyarıyı yapmış olsalar dahi DGT meydana gelecek zarardan sorumlu tutulamaz. Bazı yargı birimleri zımni garantiler ya da dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamaları hakkında sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

6. Revizyon ve Yanlışlıklar

Bu sitede yer alan materyaller teknik, tipografik, ve grafiksel hatalar içerebilir. DGT tüm bu materyallerin doğruluğunu, güncelliğini ve eksik veya tam olduğunu garanti etmez. Düzenli olarak değişiklikler buraya eklenir. DGT veya tedarikçileri, burada belirtilen web sitesi hizmetleri ve/veya materyaller üzerinde herhangi bir zamanda iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilirler.

7. Bağlantılar

DGT bu site ile bağlantılı olan sitelerde yer alan içerikten sorumlu değildir. Site içindeki bağlantılara erişim DGT'nin bir dayatması değildir. Bağlantılı siteyi ziyaret eden kişi sorumluluğu kendi üzerine almayı kabul eder.

8. Kullanım Koşulları Sözleşmesi Değişikliği

DGT işbu Kullanım Hakları Sözleşmesi'ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir. Son güncelleme yapılan tarih bu sayfada belirtilir. Bu siteyi kullanan ziyaretçiler; güncel olan sözleşmenin koşullarına tabii olduklarını kabul ederler.

9. Fikir Mülkiyeti Hakları

DGT Vexrob web sitesi, mobil uygulamaları ve Vexrob hizmetleriyle ilgili olarak tüm telif hakları, patentler, ticari sırlar, markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm hakları, mülkiyet haklarını ve menfaatleri saklı tutar. DGT açıkça verilmemiş tüm haklarını saklı tutar. Marka bilgileri hakkında bilgi almak için "[email protected]" adresine eposta atabilirsiniz.

10. Kullanıcı Yükümlülükleri

Bu siteyi ziyaret eden her ziyaretçi DGT Yazılım Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve ürünü Vexrob’un tüm fikri mülkiyet haklarına saygı duymak yükümlülüğü altındadır. Zira bu yükümlülüğün ihlali halinde doğacak zararlardan sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

Ayrıca işbu site üzerinden Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi halinde DGT Yazılım Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin uğrayacağı zararları tazmin yükümlülüğü altındadır.

11. Yetkili Mahkeme

Vexrob ve DGT ‘ye ilişkin ortaya çıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.